Sammio
Kaupallinen yhteistyö

Kestävän huomisen osaajia tarvitaan!

Ilmastokysymykset puhututtavat ja moni pohtii ratkaisuja kestävän tulevaisuuden eteen. Hyvä näin! Metsäteollisuus on merkittävässä roolissa ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoajana, kun pyritään fossiilitaloudesta kohti ekologisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi kaikki mikä voidaan tänään tehdä muovista, voidaan huomenna tehdä puusta. Alalla pääsee osaksi niitä ratkaisuja, joita kestävän huomisen eteen tehdään.

Oppisopimus on työsuhteeseen perustuva koulutusväylä

Toimiala on uudistunut valtavasti ja osaaminen on ollut tässä kehityksessä aivan keskiössä. Tekijöitä tarvitaan jatkuvasti. Metsäteollisuus onkin panostanut moninaisin tavoin henkilöstön osaamisen ja jatkuvaan oppimiseen. Metsäteollisuus ry:n vuoden vaihteessa teettämän henkilöstökyselyn mukaan esimerkiksi oppisopimusta käytetään suurimmissa metsäteollisuuden yrityksissä, jotka kattavat 80 % yrityksistä henkilöstömäärällä mitattuna. Oppisopimukseen valitaan usein ammatillisen perustutkinnon suorittanut henkilö, joten perusosaamisen tulee olla kunnossa. Peräänkuulutammekin kohti uutta hallitusta mentäessä panostuksia erityisesti ammatilliseen koulutukseen.

Ammatillisen koulutuksen tehty uudistus oli tarpeellinen ja ensi hallituskaudella koulutusta tulee kehittää edelleen. Oppilaitosten työpaikanomaisiin oppimisympäristöihin tulee kohdentaa resursseja työpaikalla oppimisen, erityisesti kuljettajakoulutuksen, laadun nostamiseksi. Myös oppilaanohjaukseen tulee panostaa, jotta oppijat osaavat valita tulevan työuransa kannalta relevantteja opintokokonaisuuksia.

Päivän sana on LUMA

Elämme teknologisoituneessa maailmassa, jossa ymmärrys matemaattisesta logiikasta on käytännössä yhtä keskeinen kuin lukutaito. PISA-tutkimukset osoittavat, että meillä matemaattisluonnontieteellinen (LUMA) osaaminen on ollut laskussa. Tämä kurssi pitää kääntää: LUMA-koulutuksen tasoa tulee nostaa opettajankoulutuksen keinoin ja tekemällä matematiikasta yksi ylioppilaskirjoituksissa pakollisena kirjoitettavista aineista äidinkielen ohella. Näin koulutuspoluilla eteneviä ohjattaisiin nykyistä vahvemmin matemaattisen logiikan pariin eikä liian moni valitsisi matematiikkaa pois osaamisrepertuaaristaan.

Räätälöinnillä lisäosaamista

Ammatillisten osaajien lisäksi alalla tarvitaan ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon suorittaneita. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja osaamisen päivittäminen pitkin matkaa on tätä päivää. Aina ei tarvita koko tutkintoa osaamisen päivittämiseksi vaan esimerkiksi pienempi moduuli riittää. Korkeakouluilla tulisikin jatkossa olla aiempaa paremmat edellytykset tarjota työelämän kanssa räätälöityjä lyhyitä koulutuskokonaisuuksia.

Niin teollisuuden kuin minkä tahansa alan vinkkelistä on selvää, että koulutus ja osaaminen ovat kasvun edellytyksiä. Koulutukseen panostaminen on investointi kasvuun ja kestävään huomiseen. Sitä kohden siis, tulevat päättäjät!

comments powered by Disqus KommentoiNäytä keskustelu