Sammio
Kaupallinen yhteistyö

Arvot – työelämän uusi musta

Millaisia ovat sinun arvosi? Mitä sinä arvostat? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeintä?

Entä miten arvosi ja sinulle tärkeät asiat näkyvät tavassasi toimia? Mietitkö koskaan, täyttyvätkö päiväsi sinulle tärkeistä asioista? Pysytkö toimimaan arvojesi mukaisesti epämiellyttävissäkin tilanteissa? Oletko joutunut toimimaan arvojasi vastaan?

Olemme arvolatautuneita mielikuvamarkkinoinnin uhreja. Kuluttajia, jotka tekevät tiedostamattomasti satoja takapuolituntumaan perustuvia päätöksiä päivittäin. Tämä pätee myös työelämään. Teemme arvoihimme pohjautuvia päätöksiä – oli kyseessä sitten palaveritarjoilun valinta, rekrytointi tai strategisten tavoitteiden punnitseminen. Jotta voisimme ymmärtää omia valintojamme, meidän on tärkeä ymmärtää niiden taustalla olevat arvot. Miksi toimimme, kuten toimimme.

Työelämässä on menossa merkittävä murros, joka luo uutta tekemisen kulttuuria. Suuri tekijä muutoksen käynnistäjänä on ollut digitalisaatio, sen kautta nousevat ilmiöt sekä mainonnan ja markkinoinnin luonteen muuttuminen. Työ on aiempaa reaktiivisempaa ja kiihkeämpää (itse olen katsonut haltioituneena Mad Menin maailmaa Netflixistä) sekä vaikeammin rajattavissa oleva kokonaisuus, jota ei voi täysin erottaa yksityiselämästä.

Tutkimusten mukaan ihminen kokee stressin ja ahdistuksen tunteita vahvemmin, jos hän kokee joutuvansa toimimaan arvojensa vastaisesti, eikä kykene puuttumaan vääräksi kokemaansa toimintaan. Enemmän kuin kiireinen työtahti, meitä rasittaa se, jos emme voi toimia eettisesti oikein. Burnoutin aiheuttaa ennen kaikkea henkinen kuorma. Siksi hyvä työkulttuuri ja taitava johtaminen ovat ratkaisevan tärkeitä tehokkaan työyhteisön luojia.

Hektisessä työympäristössä työkulttuuriin on ryhdytty kiinnittämään kasvavissa määrin huomiota. Enenevässä määrin esiin nousee työyhteisöjä, joita yhdistävät samat tavoitteet, arvomaailma ja tapa tehdä asioita. Esimerkiksi Seth Godinin Tribes on inspiroiva teos uudesta johtajuudesta ja heimoutumisesta.

Samaan hiileen puhaltaminen vaatii vahvaa arvojohtajuutta. Johtamista, joka osallistamalla sitouttaa tekijät päämäärään. Arvojohtaja osaa viedä joukkoaan yksilöinä kohti yhteistä tavoitetta, ja päämäärä on todennäköisesti jokin muu kuin puhdas liikevaihdon kasvattaminen. Liikevaihtoa isompi päämäärä on toimia ”oikein”. Pehmoiluksi tätä ei pidä leimata, vahvaa ja rohkeaa johtajuutta vaaditaan edelleen – ilman vahvaa johtajuutta ei ole yhteisöä, jota johtaa.

Tehokas ja luova työpaikka resonoi vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten kanssa. Tällöin työyhteisö pystyy kesken matkan ja ketterästi reagoimaan maailman menoon. Kun ihminen voi työssään olla uskollinen omille arvoilleen ja uskoa siihen, että yhteisöä ohjataan oikeamielisesti sekä avoimesti, on hänen helpompi mennä sinne-minne-ikinä-onkaan-menossa. Näin kukoistaa se kaikkein tärkein: luottamus.

Menestyksekkäät yritykset pystyvät jo luovasti löytämään keinoja vastata työntekijöiden arvoihin. Yhteiskunnallisella tasolla muutos on huomattavasti hitaampaa. Sosiaalinen media on tuonut tehokkaasti vaikuttavan keskustelun lähemmäksi meistä jokaista ja mahdollistaa osallistumisen muutokseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on #metoo-kampanja. Avoin kommunikaatio ongelmista johtaa murrokseen, jonka kautta mennään kohti nykyistä terveempää työelämää, jossa jokaisen oikeus arvostukseen vahvistuu.

Arvomuutos työelämässä muuttaa johtajuutta, vallankäyttöä ja niiden ilmentymiä. Etenemme kohti avoimemman keskustelun aikakautta, jossa voittajia ovat leader-koulukunnan valmentavaan johtamiskulttuuriin uskovat arvojohtajat. Heillä on taitoa ja halua perustella päätöksiään yhteisen päämäärän kirkastamiseksi, kuunnella yhteisöä ja tarjota sille vaikutusmahdollisuuksia sekä osallistaa yksilöitä aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Heillä on valmentavaa asennetta.

Arvomuutos ei jää vain työelämään. Entistä avoimempi yhteiskunta vaatii myös entistä avoimempaa päätöksentekoa. Sosiaalisen median avoin, mutta vielä hauras keskustelukulttuuri edellyttää kumppanikseen aitoa dialogia, joka kykenee paitsi osallistamaan yhteisöä myös vaikuttumaan siitä. Nämä ovat saavutettavissa, jos myös päättäjiin saadaan puhallettua leader-henkeä.

Työelämä on jo muuttunut merkittävästi, ja yhteiskunta muuttuu perässä. Juuri tässä järjestyksessä. Te nykyhetken rohkeat, lannistumattomat ja kovapäisetkin leaderit näytätte suuntaa – te muutatte maailman!

comments powered by Disqus KommentoiNäytä keskustelu