Sammio

Johtaja, Vastuullisuus, Kemianteollisuus ry

Olen pitkänlinjan vastuullisuusammattilainen ja olen urani aikana päässyt olemaan mukana kehittämässä vastuullistyötä monelta kantilta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Olen myös ollut mukana kehittämässä vastuullisuustyön tukena käytettäviä kansainvälisiä standardeja ja mielestäni vastuullisuustyön ydintä on käytännön teot, ei pelkkä julistaminen.

Hiilineutraalia tulevaisuutta ei ole ilman kemiaa

Pitkään vastuullisuusasioiden kanssa painineelle veteraanille koitti ennenaikainen joulu, kun EU:n komissio julkaisi näkemyksensä EU:n pitkän aikajänteen ilmastostrategiasta vuoteen 2050. Käsitteiden viidakko tosin sai yhden lisää eli nettonolla-tavoitteen, mutta itse kiinnitin enemmän huomioita siihen, miten tavoitteeseen on tarkoitus päästä. Komission näkemyksen mukaan päästötön EU rakentuu keskeisesti sähköistämiselle, innovaatioille, digitali

Lue lisää