Sammio

Toimitusjohtaja, Keva

Olen toiminut Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016. Sitä ennen toimin pitkään Kuntaliitossa varatoimitusjohtajana. Minulla on pitkä kokemus kuntataloudesta, työmarkkina-asioista ja eläkepolitiikasta. Julkisen hallinnon lisäksi olen toiminut markkinoilla toimivien yhtiöiden hallituksissa. Eri tehtävistä olen oppinut, että on tärkeää pyrkiä hahmottamaan kokonaisuuksia ja pyrkiä niiden kautta kestäviin muutoksiin. Lyhyen aikavälin ja yksittäisten muutostekijöiden tarkastelu johtaa harvoin hyvään lopputulokseen.

Työeläkejärjestelmän kestävyydestä ja muutostarpeista

Viimeaikaisia keskusteluja työeläkejärjestelmän kestävyydestä ovat leimanneet pari näkökohtaa: yllättävää on se, että syntyvyyden lasku on johtanut vaatimukseen tarkastella koko eläkejärjestelmän uudistamistarpeita jo eläkeuudistuksen yhteydessä sovitun ensimmäisen viisivuotistarkistuksen yhteydessä. Samoin esille on noussut huolia eläketurvan leikkauksista.

Lue lisää