Sammio

Työelämäpalvelujen johtaja, Keva

Kati työskentelee Kevan työelämäpalvelujen johtajana. Hänellä on monipuolinen kokemus vaativista johtamis- ja kehittämistehtävistä erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, organisaation ja työelämän kehittämisen parissa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt mm. Koulutusrahaston toimitusjohtajana, Tekniikan akateemiset TEKin johtoryhmässä koulutus- ja työvoimapolitiikan johtajana sekä tulevaisuustutkijana. Koulutustaustaltaan hän on tekniikan tohtori tuotantotalouden alalta. Katille on tärkeää tehdä merkityksellistä työtä ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi sekä oppia jatkuvasti uutta.

Kuinka kesyttää apinamieli?

Palautumiskyky on työelämätaitojen hard corea. Ilman sitä kone leikkaa kiinni, ennemmin tai myöhemmin.

Lue lisää

Uudistu tai kuole

Työtehtävät muuttuvat yhä enemmän luovuutta vaativaksi uuden tiedon ja toimintatapojen luomiseksi. Työntekoa ja oppimista ei voi erottaa toisistaan. Luovassa työssä työkykyä ilman uudistumiskykyä ei ole. Sama koskee organisaatiota: kilpailukyvyn ehdoton edellytys on jatkuva uudistuminen.

Lue lisää

Mitä on tulevaisuuden asiantuntijaosaaminen?

Asiantuntijuus nähdään yksilön ominaisuutena, jossa on keskiössä jonkin tietyn alan vahva erityisosaaminen. Syvällinenkään yhden alan osaaminen ei kuitenkaan yksinään riitä ratkaisemaan haasteita, jotka ovat luonteeltaan systeemisiä ongelmia ratkaistavaksi tai monitahoisia tehtäviä toteutettavaksi.

Lue lisää

Tuottavuusloikan esteenä kyvytön johtaminen

Noin kolmasosa nykyisistä työtehtävistä on lähimmän kymmenen vuoden aikana automatisoitavissa. Ensin poistuvat rutiiniluonteiset tehtävät ja sen jälkeen asteittain yhä osaamisintensiivisemmät tehtävät. Jäljelle jäävät, ja uudet työtehtävät, vaativat uudenlaista osaamista, ja ennen kaikkea muutoksia työskentelytavoissa ja johtamisessa.

Lue lisää