Sammio

Johtava asiantuntija, Kemianteollisuus ry

Carmela Kantor-Aaltonen on Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija vastuualueenaan innovaatio- ja tiedepolitiikka. Hän toimii Kemianteollisuus ry:n Innovaatiovaliokunnan sihteerinä ja vastaa joka toinen vuosi jaettavasta Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnosta. Päätyönään Carmela Kantor-Aaltonen vastaa Suomen Bioteollisuus ry FIB:in toiminnasta.

Yliopistojen perustehtävät eivät vaarannu yritysyhteistyöstä!

Perustehtävien - tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus - lisäksi yliopistojen tulisi huolehtia myös yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan. Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö toimii parhaiten innovaatioekosysteemeissä. Julkisen T&K-määrärahojen lasku on vähentänyt yhteistyötä ja rahoitus tulisikin palauttaa entiselle tasolleen.

Lue lisää