Blogit

Kaupallinen yhteistyö

Innovaatio Suomi

Talouskasvu vaatii investointeja koulutukseen ja sen laadukkaaseen kehittämiseen sekä investointeja tutkimus- ja kehitystyöhön. Näiden kautta syntyy uutta osaamista, monipuolista verkottumista ja hyvin mietittyjä innovaatioita.

Innovaatioiden tulokset näkyvät uusina yrityksinä, laajentuneina liiketoiminta-alueina, uusina palveluina ja sittemmin yritysten kasvuna ja kansainvälistymisenä sekä tuottavuuden kasvuna. Yhteiskunta vaurastuu, alueet elinvoimaistuvat, työllisyys ja yleinen hyvinvointi paranee.

Tervetuloa lukemaan Innovaatio Suomi -blogifoorumia!

Kaupallinen yhteistyö

Rakentamisen tulevaisuus

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat Suomelle merkittäviä. Ala on suurin työllistäjämme ja kaikki rakennettu muodostaa suomalaisille suurimman varallisuuserän.

Miltä rakentamisen tulevaisuus kaikkinensa alan vahvojen tekijöiden silmikosta näyttää? Tervetuloa seuraamaan Rakentamisen tulevaisuus -blogifoorumia!

Kaupallinen yhteistyö

Tulevaisuuden työelämä

Työ muuttuu, samoin muuttuu työn tekijöiden ajatus suhteesta
työhön ja työnantajaan. Vakituiset työurat korvaantuvat osin keikkatöillä, ja osa ammateista katoaa kokonaan. Työelämään on astumassa uusi sukupolvi, milleniaalit, joiden käsitys työnteon tavoista on nykyisestä poikkeava.

Työelämän muutoksen vauhdissa pysyminen on tärkeää niin yksilöille, yrityksille kuin Suomellekin – tervetuloa Tulevaisuuden Työelämä -blogifoorumiin!